Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Extrapris

Karin E Jansson

Idag, på väg från ett möte till ett annat, så stannade jag till i ett par affärer och köpte tre saker till extrapris.


Ett par handskar med gullig rosett.


Ekologisk tomat-mix.


Väska.

Jag har bestämt att jag ska behålla en sak, ge bort en sak till Sirpa och äta en sak, men har inte riktigt bestämt vilken sak som hamnar var.