Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Det bästa som hänt mig

Karin E Jansson


Jag och Mary på studentdagen

Hon till vänster på bilden, min älskade tvillingsyster, vaggar as we speak runt som en badboll, och fixar knappt att knyta skorna själv. Snart, snart är det den beräknade dagen, dagen då Sirpa blir storasyster, och dagen då jag blir moster igen. Jag kommer få ett till barn, och mitt hjärta kommer magiskt rymma ännu en liten människa, en människa som jag likt Sirpa gör allt för. Som berättar ärligt hur världen är. Moster du ser tokig ut, i ansiktet. Mosterskapet, det bästa som hänt mig.