Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dålig attityd!!

Karin E Jansson


Lagom till att Samuel kom hem igår kväll hade råttan fått en ny kompis! Ett överhuvud!Jag gjorde det enkelt för mig, vilket jag ofta gör. Vanlig tusch-penna, ca en miljard gånger snabbare än färg och pensel.Kanske världens snorkigaste räv. Tydligen adlig också.Dålig attityd!!