Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

att tukta en latmask

Karin E JanssonSe detta som en kontrast till min verklighet just nu. Idag kör jag nämligen bestraffningsmetoden, då deadlines ska mötas och arbete utföras. Inga byxor och ingen kisspaus förrän arbetet är klart! Det är så man tuktar en latmask. Wiii gnööl, snälla Karin, bara lite Days of our lives? Nu är du tyst och lämnar inte arbetsrummet förrän arbetet är klart.

Working with tears in my eyes. Det blir bäst så.