Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vinnarna = Roligt!!

Karin E Jansson

Nummergeneratorn har gjort sitt jobb, och vinnarna av konst-printarna är:

PhotobucketLöken, som för övrigt tävlade med motiveringen "Min tjej tvingar mig att tävla. Hon heter Chula och är lite besatt av dina collage. Jag hoppas hon vinner så att hon kan sluta tjata om dem." Löken får bekräfta att det är denna Chula vi talar om, för visst finns det ingen mer? Och obs, det är Löken som väljer print (maila mig på karin.elisabet.jansson@gmail.com)!! Blir det problem får ni ta det med familjerådgivningen, dvs inte här, för här har vi bara:


ROLIGT!!