Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ska jag göra slut?

Karin E JanssonPå senaste tiden har min relation till Karins Konstgrepp blivit något ansträngd. Jag har blivit som en försummande förälder, eller en kvinna som prioriterat bort sin partner. Och jag ÄLSKAR ju bloggen, det är inte det, men ibland känner jag en viss irritation när den står där nere och rycker mig i kjolfållen och så gärna vill bli uppdaterad. Eller när den har planerat något fantastiskt, jämförbart med en middag med levande ljus, och jag måste säga tyvärr, jag hinner inte. Och istället tar en macka i farten, och lämnar den vid middagsbordet med blanka ögon. Bloggen verkar inte förstå att jag är vuxen nu, och således har ansvar och förpliktelser. Såklart vill jag inte annat än att hitta på roligheter ihop, men hyran ska faktiskt betalas av nån, och bloggen drar inte riktigt sitt strå till stacken. Det är på intet sätt att vi vuxit ifrån varandra, det handlar bara om att vi är i lite olika skeden i våra liv.

Men vad gör man då? Ja då får man väl anpassa livets skeden. No way att jag gör slut med Karins Konstgrepp. Så jag går ner i arbetstid från mitt daytime-jobb, från och med april. Karins Konstgrepp har gjort sig förtjänt av sin dagliga dos paint-montage och konspirationsteorier. Jag ska satsa på oss!!