Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

mina sista ord?

Karin E JanssonOch till ekvationen kan vi nu lägga till att det utanför mitt fönster finns en KYRKOGÅRD!

Blir jag zombie vill jag bli inlåst i ett slott fullt av kött-bakelser, och jag ger er fullständiga friheter att producera en film om mitt levnadsöde, med, ehrm, Laura Linney i rollen som K b.Z., Karin before Zombie.

Soundtrack till filmen:Oj, det krafsar på fönstret, är strax tillbaka!