Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

lördagsgodis

Karin E Jansson

Lördagar jobbar jag, men idag upplevde jag en helt ny känsla då kroppen skrek efter luft och sol. Och i samma sekund kom nödanrop från bästis-Sara som befann sig på stan och som hade glömt bort hur man handlade kläder! Så istället för arbete blev det luft, bästis, kaffe och slutligen bussresa till andra sidan stan, där jag nu ligger nerbäddad under en filt och väntar på att Pappas pengar ska börja. Det är roligt att jobba, men minst lika roligt är det också att vara ledig. Trevlig helg!