Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Kom ihåg var ni hörde det först!

Karin E Jansson

Det har bara gått några dagar sedan jag skaffade instragram, men jag är fast! Så snabbt och enkelt sätt att dela bilder med omvärlden! Men frågan är hur jag ska hitta balansen mellan instagram och blöggen.. Jag vill ju inte gärna upprepa mig, men vet att långt ifrån alla har skaffat instragram. Så nu har jag skaffat en liten ruta här till höger på bloggen, där de senaste bilderna kommer upp. Och så tänker jag att jag dubbelvisar om det är något särledes fantastiskt jag lyckats fånga på bild. Som tex min senaste uppfinning:


Pappershår! Hår är besvärligt och krävande, och helt ärligt ganska omodernt. Nya grejen är att hitta en snygg frisyr i senaste modetidning, noggrannt klippa ut, och sedan nåla fast på huvudet. Kom ihåg var ni hörde det först!