Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hårkonst

Karin E Jansson


Min kära hår-rosett är död. Den var visserligen aldrig levande, men Lille-Prins var tvungen att tugga sönder den för att vara säker. Kan vara kopplat till förnedringsfotot ovan.

Nu måste jag förlita mig på mitt eget hår. Eller köpa nåt av konstnären Nagi Noda:
Tass-scarfen hamnar helt klart på önskelistan.