Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

glamoröst!

Karin E Jansson


Sist jag träffade modell-Jocke så hade han med sig en gåva till mig. Cocktail-gafflar. Men kära värld, vad ska jag äta med dessa? Ipren och russin? Nej, det ska jag berätta för dig, sa Jocke.Ostkroks-gaffel. Och genast blev mitt liv, om möjligt, ännu glamorösare.