Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

edgy eller bäver?

Karin E Jansson

Men katterna då, fick jag som kommentar på Instagram ang pappersflätan, ska inte de få snygga frisyrer?! Givetvis ska de få det, men de är ju så sjukt obeslutsamma. Detta är vad som diskuteras där hemma:Först var de inne på Manga-hår. Ungdomar, ni vet.Jag försökte förklara att de kanske skulle satsa på något mer neutralt.Sen blev de osams och sa att de vägrade ha samma färg.Sen såg vi på MTV ihop, och då ändrade de sig och sa att de ville att det skulle vara "edgy".Men känner jag dom rätt landar det i detta. Justin Bieber.