Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Drömjobbet!

Karin E Jansson

Ja, som ni kanske märkt har senaste tiden haft en hel del tankar om sysselsättning. Vad jag måste och vad jag vill. Och jag tror att jag börjar bilda mig en tydlig uppfattning om hur jag vill att mitt liv ska se ut. Men för alla er som velar, vars liv kliar lite, så har jag analyserat och räknat på det hela för att kunna presentera en smärtfri lösning för livskvalitet:Lat piga.
Blir du piga får du gratis boende, gratis mat, och får klappa djur. Pigor förväntas jobba sjukt mycket, vilket ger dom rätten att gnälla över det mesta. Väljer du att jobba som piga ska du absolut välja rollen som lat piga. Du får allt gratis, men kan fortfarande gnälla. Lyxliv!! Tricket är att vara smart, ge en illusion av att du arbetar och lova mycket. Denna teknik utövade jag hela gymnasiet, jag gick aldrig på lektionerna men lovade konstant bättring, vilket resulterade i att jag fick VG i de flesta ämnen, inklusive gympan (som jag besökte totalt två gånger). Ka-Ching!!