Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Bäst i världen

Karin E JanssonNäe, nu har jag blivit sjuk igen! Just när jag har en miljon saker jag måste göra. Vilken slump va?.....

Jag räknar ner till 1:a april, inte för jag har världens bästa bus planerat, utan för att det är dagen jag går ner i arbetstid. Har man som ambition att vara bäst i världen på allt man gör så kan det vara vettigt att reducera antalet uppgifter. Det tog bara 30 år att komma till den insikten.