Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

5 upptäckter på en söndag

Karin E Jansson

Idag har jag och Sirpa gemensamt gjort 5 upptäckter. Nämligen:


1. Att det finns harar inne i stan. Vem annars är det som slänger halvgnagda morötter på marken?2. Att vissa bajsar utomhus och att det är äckligt.3. Att man kan köpa en kaka om man har pengar.4. Att det droppar vatten genom taket på H&M. Mest bekymrande upptäckten.


Photobucket
5. Och att alla vågar hoppa om man håller nån i handen!