Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Traditionell frågestund

Karin E Jansson


Idag sitter jag i möte hela dagen, och förespråkar en traditionell frågestund.

(Då jag vet redan nu att flera av er kommer undra vart jag köpt min väska som syns bilden kan jag berätta att den kommer från ett ställe som heter Östermalms Livs, och jag vill minnas att den kostade en krona, alternativt en och femtio. Tyvärr har butiken slagit igen, men har du tur kanske du kan hitta ett exemplar på Tradera. Vad vet väl jag?)

Så kom igen, fråga om det du undrar, och om inte annat för att jag ska få känna mig intressant och bekräftad!