Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

precis som på TV

Karin E Jansson


Jag utgår ifrån att ni alla sett avsnittet av Criminal Minds där en tokig kvinna som saknar sin barndoms dockor norpar tre kvinnor, injicerar dom med paralyserande medel, klär ut dom till dockor och har te-party. Precis så är det för mig just nu. Med den enda skillnaden att det är virus som injicerat mig med muskelavslappnande, och te och kakor är utbytta mot en TV inom synhåll men utom räckhåll, där tablån gått från coolt naturprogram till opera-buskis, och det enda jag kan göra är att långsamt låta tårarna rulla ner över mina kinder (som inte är porslinsrosiga utan knottriga och röda).

Slut och början på gnäll.