Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

överjaget har talat

Karin E JanssonIdag är jag ganska långt ifrån barfota i gräset och limpmacka. UnderbaraClara skrev häromdagen om Så många idéer - så lite tid. Precis så är det för mig. Det bubblar och pyser inom mig, så till den grad att det kommer ut ur öronen. Och samtidigt som jag jublar för varje ny snilleblixt och varje ny projektidé, så är rädslan att det ska bli övertryck, eller att allt som kommer ut i slutändan är en liten prutt. Nyss tänkte jag att ikväll ska jag jobba oavbrutet. Nu tänker jag, nej Karin, ikväll vilar du.