Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Nejet

Karin E JanssonTjej efter tjej efter tjej går in i väggen. Duktiga, måste prestera, hinna, vara bäst. Jag ordnar, jag behöver ingen hjälp, det här fixar jag. Tills kroppen och hjärnan säger stopp. Tills andningen blir ansträngd och blicken flackande. En gång räckte för mig, en lång gång. För förbannat lång tid tog det att inse att det är okej att behöva andra människor. Och att säga nej.

Man får träna sig på Nejet.

Nej, tyvärr, du får fixa det där själv. Min almanacka säger att jag är upptagen hela dagen. Vad jag ska göra? Andas, skratta och blunda.