Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Min hemliga tatuering

Karin E Jansson

Nä, det var ingen som hade rätt! Men många bra idéer på framtida tatueringar fick jag.Kanske blir nästa tatuering en köttmaskin. Det var vad bloggaren och illustratören Ella hade gissat på. En insektsbrosch kommer lastad! (maila mig din adress, karin.elisabet.jansson@gmail.com).


Och såklart ska ni få se vad det blev, om än det fortfarande är lite svullet:Jag gillar sås.