Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Livskvalitet

Karin E Jansson


För stunder då uppfattningen om livskvalitet vacklar, en bild jag älskar. Bror och syster, nån gång i slutet av 80-talet. Den visar så tydligt att det handlar inte om Chanel-väskan och nya bilen. Det handlar om öppna fält, vind i håret, en sol som får dig att sparka av dig skorna. Och en limpmacka. Svårare än så är det inte.