Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Inventering av djur som går överstyr

Karin E Jansson

Ungefär en gång i veckan brukar jag inventera våra djur, man vill ju helst inte att det ska gå överstyr. Eller jo förresten, man vill ju helst att det ska gå överstyr.Katt. Vit, fluffig och gosgnällig.
Katt. Orange, trött och laglös.
Fiskar. Genomskinliga och intetsägande.
Ja, det ska väl vara allt.
Nämen vänta, vad är det där? Bäst jag ställer in fokus på kameran.
Hallå!