Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hurra!

Karin E Jansson

Nytt år! Och jag har gjort en ny header! Det tog hela dagen, var sjukt svårt, och jag har lyssnat på Povel Ramel och gråtit konstant medan arbetet utfördes. Jag är sån, arbetar bäst när frustrationen bubblar över, själen skaver och öronen skär. Med andra ord, inte läge för konstruktiv kritik, enbart hurra-rop.

Hurra för Karin!! Buuu för Povel Ramel!!