Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hängbröst 2.0

Karin E Jansson


En ellipsoids tyngdkraftspotential och dess komponenter (ω rotationshastighet, φʹ geocentrisk latitud, φ geodetisk latitud, a halva storaxeln, b halva lillaxeln, w centrifugalaccelerationen, gA gravitationsaccelerationen från jorden massa, och g tyngdaccelerationen)


För en månad sedan skrev jag ett inlägg om hur veckotidningar påverkat min självkänsla såväl som självbild till det negativa. Hängbröst var rubriken på inlägget, då det var den klassificering Veckorevyn, med hjälp av konkreta tester, hjälpte mig sätta på mina bröst redan som tonåring.

Dagligen hittar nu människor till min blogg då de använder sökmotorer för att söka efter tonåring och hängbröst, bot mot hängbröst och operera hängbröst.

Några gånger har jag besökt gymmet. Jo det är sant! Och när jag stått där i duschen och tvålat in mig och sneglat åt höger och vänster har det bekräftat min teori. Ordet häng- som ett prefix till bröst skapar en tautologi. Hängbröst är ingen avart av bröst. Hängbröst är bröst!

Kvinnor har bröst. Alla bröst är olika. Men de flesta hänger till slut. Ungefär som hår oftast väljer att falla ner över våra axlar snarare än att sträva upp mot himlen. Har veckotidningar nåt problem med det tycker jag de kan ta upp saken med gravitationen, till exempel genom att skriva en insändare. Jag kan hjälpa er komma igång.

Hej! Vi på veckotidningen XXX tycker att det här med gravitationen har gått för långt, och kräver en lagändring av tyngdlagen. Vi tycker visserligen att det är bra att den hindrar oss från att okontrollerat sväva ut i rymden, men vi lägger härmed fram en proposition att gravitationen inte ska gälla för den bindväv och fettvävnad som omgärdar bröstkörtlar. Detta tycker vi eftersom.. (fyll i vettigt argument). Hej då.