Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Framtidsextas!!

Karin E JanssonGick och la mig som vanligt. Vaknade till en framtid jag bara kunnat drömma om. Över natten har min blogg förändrats, och nu kan läsarna kommentera varandras kommentarer! Jo det är sant! Hur det har gått till har jag ingen aning om! Kärnkraftolycka? Utomjordisk inverkan? Programmeringsfel/rätt? Normalt har ju minsta lilla förändring av bloggen inneburit en snårskog av html, tårar och tandgnissel. Och nu tar den egna initiativ till det bättre. Men vänta... "Det bättre", det är ju relativt. Det innebär att den även kan komma göra egna initiativ till det sämre. Comic Sans och Enya på högsta volym!

Framtidspanik!!