Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Bedrägeri

Karin E JanssonOvan ser ni ett försök till karaktärsbedrägeri. Något piggt i blicken och rosor på kinderna. Och man kan lätt tro att så ska vara fallet efter sju dagars isolering. Ett språng upp ur sängen, en törst efter interaktion, redo att sätta tänderna i arbetet som blivit liggande, och med nya idéer som fått gro i sin egen takt. Sanningen är något annat. Piggheten i ögonen är resultatet av flera års övning i snygghet framför spegeln, och rosorna på kinden heter Bourjois Blush i färgen Rose Amber. Influensaviruset har ätit upp allt utom kroppsfett, och har likt en trämask gnagt gångar i klumpen som kallas hjärna, där det enda som lämnats kvar är de mest primala funktionerna. Men hjärnan är som vi vet en magisk klump i konstant förändring. Nya delar förvärvar nya egenskaper. Men kanske till bekostnad av sina ursprungsfuktioner. Kanske kommer jag en dag kunna tycka nåt om nåt, men med konsekvensen att jag glömmer bort vad den där tryckande känslan över blåsan innebär. Och med en sådan regression når frågan om huruvida det blir soppa eller sallad till lunch existentiella proportioner, där beslut endast kan fattas om jag tillåts lägga mig ner och skrikgråta i Konsum-kön. Kön, fniss...