Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

baby troca

Karin E JanssonFörutom trånga jeans gillar jag allt som får mig att framstå som en jätte. Det gör det legitimt att vråla och dunka näven i väggen när man interagerar med saken, då det är så jättar hanterar sin vardag. Minimajs, 30 grams påsar chips och ringarna man får hos tandläkaren om man är duktig.
Och kolla här, nya baby-Trocadero:


Inte pytteliten, men ger ändå tillåtelse till högljutt utåtagerande. Raaaoooh!!