Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vi skriver om historien

Karin E Jansson

Alla bevis har pekat på endast två tänkbara scenarion:

På 50-talet vägde ingen kvinna mer än 50 kg.
alternativt
På 50-talet hade inga kvinnor som vägde mer än 50 kg puffiga tyllbakelser utan gick klädda enbart i vadmal och lin.

Slutsatserna har jag dragit då inte en enda tyllklänning i större storlek än small gått att hitta. Förrän nu! Historien måste revideras.


Visserligen bara en medium, men nästa gång ska jag hitta både large, xl och xxl. Alla kvinnor, och män också för den delen, ska få klä sig i 50-talstyll. Det är en, ehrm... mänsklig rättighet.