Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Prutt ---> Tut

Karin E Jansson

Idag var en dag som var prutt. Jag blev förbannad på folk åt höger och vänster, bilen gick sönder och lunchmackan jag köpte var äcklig. Prutt. Detta visste universum, och när jag kom hem väntade detta:


Ända från Skellefteå hade det fraktats en plåtburk.Med pepparkaksgubbar i en kroppsform som liknade min egen. Tack farmor!Och en spännande avi! Förmodligen typ en påse skruv eller dylikt, men så länge jag inte hämtat ut paketet kan det vara vad som helst! Hör ni vad jag säger, vad som helst!!!Och som grädde på moset, en kärleksgåva från Samuel. 10:- hade den kostat, informerade han. Love!Ja, så gick det till när Prutt blev till Tut.