Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Nu har jag fått svar

Karin E Jansson

Från: Karin Jansson [mailto:karin.elisabet.jansson@gmail.com]
Skickat: den 16 december 2011 10:54
Till: kundtjanst@prv.se
Ämne: patent på partytrick? [trackid=JN8757920]

Hej Patentverket!

Jag undrar om man som privatperson kan ta patent på ett partytrick, jag har till exempel hört om en person som kan sparka sig själv i huvudet, vilket torde vara ganska unikt.
Vad skulle ett patentskyddat partytrick i så fall innebära?

Vänliga hälsningar,
Karin E Jansson

------------------------------------------------------------------------------------------------

from: kundtjanst@prv.se kundtjanst@prv.se
till: Karin Jansson
datum: 16 december 2011 11:48
ämne: SV: patent på partytrick? [trackid=JN8757920]

Hej Karin,

Patent avser tekniska lösningar på problem (se länk: http://www.prv.se/Patent/Ansoka-om-patent/Innan-ansokan/Vad-kan-patenteras/), därför går det inte att ta patent på ett partytrick.

Det bästa sättet att skydda ett partytrick är att, om möjligt, inte avslöja tillvägagångssättet, jmf. receptet på Coca-Cola.


Med vänliga hälsningar
Camilla, PRV Kundtjänst


Camilla XXX
PRV Kundtjänst
Patent- och registreringsverket
Box 530
826 27 Söderhamn
Besökare: Kungsgatan 8
Tel: 08-782 28 00
E-post: kundtjanst@prv.se
www.prv.se
Skyddar dina ideér.

------------------------------------------------------------------------------------------------


Kommentar: Att utveckla en metod för att sparka sig själv i huvudet är väl ett typexempel på en lösning på ett tekniskt problem. Tycker ni att jag ska godta patentverkets svar?