Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Nu har hon gjort det igen

Karin E Jansson

Har varit snurrig och knäsvag hela dagen, vilket jag anser vara ett bra betyg på att tabletterna är effektiva. Har legat nerbäddad och drömt dagvilla drömmar, och när jag vaknade hade jag fått ett mail. Det var från bAGus, dvs Anna Grundberg. Nu har jag gjort det igen, stod det. Och så en bild.

Photobucket

Bältan fick vara med! Fantastiskt! Jag känner mig genast piggare. Tusen tack Anna!