Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Milstolpar 2011

Karin E Jansson


Januari. Jag sparade ut min mustasch.Februari. Jag halshögg ett djur för första gången. Början på en karriär.


Photobucket
Mars. Mustaschen kom tillbaks. Jag åt upp den.


Photobucket
April. Jag dansade inomhus.Maj. Jag grävde en grop.Juni. Jag dansade utomhus.


Photobucket
Juli. Jag blev angripen.Augusti. Jag gick över till symbolspråk.September. Jag bildgooglade Falcos grav.Oktober. Jag och min kille köpte ett hus, i fantasin.November. Jag pyntade min omgivning.December. Jag accepterade julen.

Och sen var det inte mer med det.