Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Men va fasiken är det frågan om??

Karin E Jansson

Ni vet det där att likna nån, "åh du ser ut som min gamla klasskompis", eller "har nån sagt att du är lik Scarlet Johansen?". Just de två exemplen har jag aldrig hört riktat till mig, men vissa kändisar har människor ändå sagt att jag liknar. En gång blev jag dock liknad vid en limpa, och idag hände det igen, fast värre. Det var Sirpa som tog tag i mina kinder, granskade mig noga, och sedan fällde domen:

Karin, du ser ut som en varmkorv. Med bröd.Jaha, då åker väl det med i CV:t också.