Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Magical touch från Annika

Karin E Jansson


Idag har varit en magisk dag, då Annika och Jocke hittat åter till Umeå för några timmar. Det är en sorg att de flyttat till storstan, men vi lever på hoppet att de en dag återvänder till nordligare breddgrader. Innan vi skildes åt fick jag present, nåt som Annika skapat!Tumvantar!! De visade sig vara magiska!Magin bestod av metalltrådar i tummarna och vid pekfingrarna, som gjorde vanten mobilvänlig. Nu har jag då sett allt! Tusen tack Annika!!