Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Lucka nummer 6: Shoot!

Karin E Jansson

Gifkings.com
Lucka nummer 6: Djurlucka

Nä, jag skulle inte kunna upprätthålla en adventskalender, jag visste inte ens att det var december förrän Samuels mamma ringde och informerade mig om det. Men det cirkulerar en massa roliga blogg-kalendrar där man varje dag ska skriva nåt på ett visst tema. Men jag tänkte såhär, kan inte ni skriva vad ni vill att jag ska berätta mer om?! Jag svarar på allt. Ja, förutom vilken månad , vilket datum eller vilken veckodag det är. Shoot!