Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

"Konstruktiv kritik"

Karin E Jansson


På några veckor har mitt läsarantal fördubblats.Roligt för en som vill ha sitt företag som huvudsaklig inkomstkälla.Men tråkigt för en som får klåda av konstruktiv kritik.


En blogg och dess gemenskap är svårkonceptualiserad. Men ska jag försöka likna den vid nån fast materia skulle det bli mitt vardagsrum. Ett avgränsat rum i min lägenhet dit ni alla är inbjudna. Vissa av er har stått i dörröppningen ett bra tag, för att sedan kliva in och säga hej. Vissa slår sig ner i soffan bredvid mig, väljer att bli mina följeslagare. Andra står fortfarande kvar i dörröppningen och är nöjda med det.

Några få har stått länge där i dörröppningen, har dykt upp dagligen, men sticker bara in huvudet när de har något kritiserande att säga.

Och så sista kategorin, nyaste kategorin. De som inte är inne i mitt vardagsrum, utan de som står ute på gatan, bankar på fönstret, skriker nåt otydligt och sedan springer vidare.

Jag tror inte på mycket, men jag tror att det är omöjligt att tycka fel och att vara fel. Jag blir pirrig och upprymd av oliktänkande. Det här är egentligen något man måste träna på, men principen är för mig att tänker du annorlunda än mig så tänker du inte fel - utan vi tycker olika. Och så länge vi talar utifrån oss själva kan vi komma nånstans i vårt samtal. Drar vi slutsatser och börjar tillskriva varandra egenskaper är risken stor att vi kör fast.

Konstruktiv kritik om vad som är bra med min blogg, och vad som är dåligt. Att jag borde skippa vissa inlägg, eller negativa slutsatser om mig som person. Min blogg är en spegling av mig själv, och jag tänker inte plocka bort vissa element för att vissa upplever dem som tråkiga eller provocerande.

"Du måste ju tåla konstruktiv kritik" säger då vissa. Nej, det måste jag inte alls. Det här är min blogg, mina tankar och mina åsikter. Jag bestämmer själv vad jag tål och vad jag inte tål. Ni är välkomna att tycka annorlunda, och jag blir överlycklig om ni vill samtala om det. Vem vet, kanske får ett samtal mig att byta uppfattning, det vore ju spännande. Men jag tänker aldrig anpassa mig efter dom som bankar på fönstret och sedan springer vidare. Kanske är det heller inte syftet, kanske är syftet att jag ska bli ledsen, och då, ja då fyller det ju sin funktion.