Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Karin gnäller på: Aftonbladet

Karin E Jansson

Ja okej, Aftonbladet har väl kanske aldrig varit särskilt högkvalitativ, men visst har tidningen på senaste tiden sjunkit djupare ner i avgrundshålet?! Nyhetsvärdet de bidrar med har aldrig varit tiptop, dock bjussar tidningen på annat. Och innehållsmässigt tror jag det är oförändrat, nån kändis som dött/blivit tagen av polisen/blivit kränkt, nån buss som fått sladd och eventuellt längst ner nån liten notis om 50000 barn som dött i en massaker. Men det är sättet de presenterar sina nyheter på som har förändrats, och som får mig att dra slutsatsen att de på något vis får betalt för varje klick på sidan. Det är rubriker i linje med:

TV-chocken ingen trodde kunde hända, klicka och se hur chockad du blir.

Bröstkuppen som skakat omvärlden, vågar du klicka?

Spöket som ligger med ett annat spöke, 99% kommer inte våga klicka.


Känns ungefär som när man var fem år och nån snorunge försökte hetsa en att äta daggmask. Vore daggmask så jävla gott skulle det inte behövas så mycket övertalning.