Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag har redan fått min julklapp

Karin E Jansson

Jag älskar maskiner. Teknik sprungen ur människans intellekt och hand. Tidigare har jag varit livrädd för robotar, helt omotiverat. De är oresonabla, har jag tyckt. Tvärtom, förstår jag nu. Maskinerna lyder under människan. Människan däremot, är oresonabel.

Hursomhelst, jag gillar teknik, tungt järn, sladdar, kretskort och knappar. Och det som kittlar hjärnan extra är just när mänsklighet och elektronik strålar samman. Som maskiner som spelar musik. Tänk er typ en skrivare, en scanner och ett gäng andra maskinkompisar som tillsammans frambringar tonerna av Queen, till exempel. Spontant känner jag att jag skulle betala stora pengar för att få uppleva det. Stora pengar är visserligen relativt, men i mitt fall, ja säg 3000:-. Det tycker jag det skulle vara värt. Och tänk er då att jag av en slump ramlar över denna video, gratis:
Nu har jag fått min julklapp. Till bredden fylld av andras geni. God jul till mig.