Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

jackpot!

Karin E Jansson


Släpps jag in i en mataffär strax för middagstid, så blir besluten ofta tvivelaktiga. Det är trängseln och det låga blodsockret som spelar mig ett spratt, och kan resultera i att jag kommer ut med en tejprulle när allt jag egentligen ville ha var en lök. Men idag blev den improviserade shoppingen en jackpot!Persikohalvor i sockerlag, vilket jag inte ätit sedan 1987, och partytutor. Skulle jag förutspå hur denna kväll blir, så skulle jag välja orden Happy Party.