Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hjärtklappning!

Karin E Jansson

Jag har skickat kärleksgåva till världens bästa smyckesdesigner. En rävbrosch. Det var lite pirrigt, ungefär som att sjunga en hyllningssång till Dio. Men hon gillade den. Ingen baktanke hade jag med det hela, annat än att uttrycka uppskattning för bra konst, men idag damp det ner ett litet, litet paket i brevinkastet. Med hennes adress som avsändare. Hjärtklappning!Handmade!En brosch!! Men vad föreställer den? En anslagstavla? Bäst jag läser lappen.Stackars han, men lyllo mig!På finaste kavajen, där gör den sig bra.
Tusen tack Anna!!