Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hej Veckorevyn

Karin E Jansson


Femtonårig tjej med hängbröst

Som flera av er kanske sett fick jag i "Hängbröst-inlägget" en kommentar från Veckorevyns nuvarande chefsredaktör, som vill poängtera att dagens Veckorevyn är långt ifrån det jag, och ni, beskriver. Jag har ingen aning om det stämmer, jag läser inte tidningen, vilket är ett aktivt ställningstagande efter insikten om hur negativt den påverkat mig.
Och frågan jag lyfte handlade om en dåtid som fortfarande påverkar vår nutid. Det är så tidslinjer brukar fungera.

Mvh/
Karin E Jansson
aka
En strippas själ i en delfins kropp