Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Får man vara tjock?

Karin E Jansson


Bild Sølve Sundsbø / V Magazine

Jag fick nyss en kommentar från en läsare som kallade sig Hemskt anonym. Såhär stod det:

kan inte du skriva ett detärOKattvaratjock-inlägg? snälla?

Här kommer det:
Det är okej att vara tjock.


Näe, inte för att föringa din önskan Hemskt anonym, men svårare än så är det inte. Det behöver inte motiveras. Man får bara vara. Man får vara tjock, smal, mittemellan, och nåt av dom är man. Man får vara högerhänt eller vänsterhänt eller både och. Precis som man får vara bög, flata, bi, transa, hen, hon, han och det. Eller muslim, ateist eller kreationist.

Men vill vi komplicera frågan (vilket alltid är roligt), så kan vi ifrågasätta dessa etiketter. Vem fasiken bestämmer vart gränsen mellan normal och tjock går? Och vem har bestämt att man inte kan känna sig som hon en dag, och som hen en annan dag?

Nä, skit i etiketterna, och framför allt, skit i etiketternas värde. Och frågan handlar inte bara om storlek, det handlar om människosyn. Tro aldrig att din existens måste rättfärdigas!