Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En stor dag!

Karin E Jansson


Sirpa är ett väldigt generöst barn. Du får den, säger hon ofta. Men du får inte ta hem den. Ja okej, hon är en riktig snålis. Ibland har jag nästan tagit till lipen när jag verkligen velat ha en teckning, men inget biter. Men idag kom dagen! Hon sprang in på sitt rum, hämtade nåt, räckte fram handen, och gav mig det. Du får ta hem det, sa hon.Försiktigt fick det fraktas hem.Visserligen redan tuggat, men ändå en gåva. Som jag fick ta hem.