Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Att välja döden

Karin E Jansson

Jag har tidigare pratat om dilemmat med mänskliga rättigheter. Vad är en mänsklig rättighet? Finns det mänskliga rättigheter? Vem bestämmer det i så fall?

Trots att frågetecknen är fler än svaren så vill jag hävda att döden är en rättighet. Jag tror på aktiv dödshjälp. Tror jag. When all else fails, liksom.

Knepigare blir det med djuren, de som talar ett annat språk än vårat. Kan vi ta oss rätten att fatta beslut åt dom? Ja, vi gör det ju och har gjort det i tusentals år. Pappas hund har blivit mer och mer skruttig, fått svårt att gå, svårt att se, och har liksom haft en konstant oro i den trötta och sjuka kroppen. Och hon var gammal. Tillsammans med veterinären fattade vi beslutet att det fick räcka. Ett beslut som känns helt vansinnigt, så sorgligt, men på nåt sätt ändå rätt.

Och även fast jag tror på så lite så måste jag ändå tro att nu så fladdrar hennes öron i vinden.