Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Att uttrycka kåthet

Karin E JanssonJag har ingen att skylla på än mig själv. Ja, och det som vi kan kalla mänsklighetens negativa regression. Ordet kåt har vid ett tillfälle figurerat i min blogg, vilket resulterar i att Karins Konstgrepp dagligen får träffar där individer satt sig vid google, sökt på kåt, och hittat till mig. Eventuellt känner de sig snuvade på konfekten. Det här var ju inget att kåta upp sig över! Därför vill jag prata om frågan, och förklara min teori om hur kåta människor inte bör googla.

Låt oss börja med att prata mer om den negativa regressionen. Vi har ett antal primala funktioner. Vi vill äta, sova, överleva och emellanåt ligga. Ja, de flesta av oss, kanske inte alla. Skulle vi reducera vår kommunikativa förmåga till endast fyra uttryck, ja då skulle det kanske låta såhär:

Äta: Hungrig
Sova: Trött
Överleva: Hjälp
Ligga: Kåt

Den bild jag fått av google är att vi använder det till att söka svar och information. Om jag vill tillfredsställa behovet att äta, och väljer att ta google till hjälp, så skulle jag gissningsvis leta på recept. Att skrika ut primalskriket hungrig fungerar kanske om du lägger dig ner på köksgolvet och ylar fram orden (med vetskapen att någon, förslagsvis en sambo, hör dig). Men att googla på hungrig tror jag är en dålig väg att gå. Eventuellt kan du få upp blogginlägg och artiklar där människor berättar om sina erfarenheter av att vara hungriga, men söker du bot på ditt problem bör du gå direkt på lösningen; mat alternativt recept.

På samma sätt kan jag tänka mig att driften att ligga fungerar. Kanske kan det emellanåt fungera att slänga sig på köksgolvet och skrika kåååååt, men oftast krävs det något mer konkret. Att sätta sig vid google och leva ut sin kåthet har jag förstått kan fungera. Men det är vägen mot målet jag ifrågasätter. Kåt uttrycker ju bara hur du känner dig nu, och väljer du datamaskinen som ett sätt att hantera din kåthet måste du vara mer konkret. Tro mig, jag har testat googla kåt, och resultatet är tvivelaktigt. På plats 59 kommer du till Karins Konstgrepp. Här hanteras kåthet ytterst sparsamt. Och krävs det upp emot 59 sökningar bör sökordet kanske ifrågasättas.

Jag kan också ha misstolkat hela frågan. Kanske handlar det inte om ett sökande av en lösning på en kroppslig klåda. Kanske handlar det om ett uttryckande av jaget, med en vetskap att all aktivitet på nätet lämnar spår. Ungefär som att skriva en dikt, eller be en bön. Att få yttra orden, med vetskapen att kanske kommer det finnas någon någonstans som tar del av ditt för stunden aktuella känslotillstånd. Kåt.

Karins Konstgrepp hör dig!