Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

återhållsamhet i form av terracotta

Karin E JanssonSom bilden visar har jag gått över från strass och paljett till terracotta-krukor. Det handlar om återhållsamhet, en slags själslig fasta.

Nej såklart inte. Det bilden illustrerar är att jag numera befinner mig i verkstan. Juletid har satt fart på affärerna, och jag har en hel del beställningar som förväntas bli klara innan tomten kommer. Vitsigheter och utfall presenteras nu i 140-tecken form på twitter, men allt kommer såklart återgå till det normala/onormala. Kanske redan imorrn, vad vet väl jag?! Bare with me.