Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Asfaltsgrått & Djungelvrål

Karin E Jansson


I jakten på den perfekta grå: KleanColor Concrete Gray. Bra täckning, två lager räcker gott.Grå nyanser kan placeras på en, av mig uppfunnen, skala som går från -10 till +10. -10 innebär en varm grå som drar åt mauve, dvs lilabeigegrå. På den andra sidan av skalan hittar vi de kalla stålgrå. Det jag är ute efter är givetvis 0. Varken eller. Concrete Gray skulle jag vilja säga är en +3. Bra men inte bra nog. Betyg 6 plommon av 10 möjliga.Del två av recensionen: Klubba Djungelvrål. Bra smak, skulle kanske kunna vara lite större. Räcker i ca 20 minuter, vilket är godkänt. Klubban starka kort är det salta pulvret inuti, som i mitt fall skapar just det, djungelvrål. Att det är förbjudet att tugga på en klubba är djupt rotat sedan barnsben, så jag tas tillbaka till en primal jaktinstink, där jag likt en chimpans som fångar myror genom att stoppa in pinnar i termithål, testar alla tekniker för att få ut det salta pulvret i förtid ur de små hålen som snabbt framträder. Klubban erbjuder en verklighetsflykt där min enda agenda i livet är överlevnad/få ut pulvret. Detta är en välkommen regression i prioriteringar i ett liv som annars handlar om inkomst, status och snygga saker. Jag ger Klubba Djungelvrål 10 plommon av 10 möjliga.