Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Är det såhär det känns att föda barn?

Karin E JanssonUjuj, senaste dygnen har varit en dimma. Något demoniskt har bosatt sig i min mun, och vägrar gå hem. Ungefär var 20:e minut kommer smärtan, och ligger på en sån nivå att det enda jag kan göra är att vanka fram och tillbaka, samtidigt som jag skrikgråter. Besökte tandläkare igår, som inte hittade nåt. Besökte primärvårdsjour inatt, som gav mig tabletter. Tabletterna har hjälpt, i natt kunde jag sova. Nästa steg i utdrivningen blir att träffa min läkare på vårdcentralen.

Är det såhär det känns att föda barn? Ja, fast med munnen då.