Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Apollo 8

Karin E Jansson


24:e december. Idag, för exakt 2 år sedan, åkte påve Benedict på stryk av en kvinna. En historisk händelse, men såklart inget vi firar.Nä, den 24:e december, för exakt 43 år sedan, så cirkulerade Apollo 8 runt månen i den första bemannade månfärder EVER.Det firar vi idag genom att äta mat tills vi mår dåligt och går hem. God Apollo 8. Don't hate, just Apollo 8.