Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

om man bestämmer själv

Karin E Jansson

Idag har jag låst in mig i lägenheten. Slutfört projekt, jobbat på befintliga projekt, och klurat på nya projekt. Gemensamt för dom alla är att de är väldigt roliga. Det blir så om man bestämmer själv.

Men nu är hjärnan svullen, och händerna trötta. Nu vänder jag mig till Guillermo del Toro.Vad har ni gjort idag kompisar?